Expositie voorwaarden

Plaats

De kunstcoördinatoren zullen de werken van de exposant tentoonstellen met als doel meer zichtbaarheid en verbinding met de wijk creëren en promotie van deze werken onder de in de volgende genoemde voorwaarden.

De expositie/tentoonstelling zal plaatsvinden op locatie: Wijkcentrum De Nieuwe Stede, Capucijnenstraat 156 te Tilburg.

Wijze van aflevering

De exposant zorgt voor nette lijst met degelijk ophangsysteem aan de lijst.

De kunstcoördinatoren faciliteren het ophangsysteem binnen het wijkcentrum.

Groepstentoonstelling

Indien er sprake is van een groepstentoonstelling zullen de kunstcoördinatoren vooraf de exposant informeren over de namen van de mede-exposanten en hun werken.

Vooraf en in overleg zal worden vastgesteld welk deel van de ruimte ter beschikking wordt gesteld aan de exposanten.

Duur en openingstijden expositie

De kunstcoördinatoren stellen een periode beschikbaar waarin de exposant zijn/haar werken kan tonen. Doorgaans duurt deze periode één tot twee maanden.

De expositieruimte is open voor publiek op de volgende dagen en tijden:

Maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 23:00 uur.
Vrijdag van 08:30 tot 13:00 uur met uitzondering van feestdagen.

Bij eventuele verkoop van werken en provisie

De exposant is zelf verantwoordelijk voor de promotie en eventuele verkoop en het afhandelen van de transacties van zijn of haar werken.

De kunstcoördinatoren hebben geen recht op provisie. 100% van de opbrengst gaat naar de exposant.

Inrichting

De kunstcoördinatoren zorgen voor de inrichting van de expositie nadat ze samen met de exposant hebben bepaald hoe alle werken het beste hangen.

Praktische hulp bij het inrichten is welkom maar geen vereiste.

Vervoer

De exposant zorgt ervoor dat de werken de week voor de start van de expositie worden afgeleverd op het adres van wijkcentrum De Nieuwe Stede. Dit vindt plaats in overleg met de kunstcoördinatoren.

De exposant draagt de kosten en verantwoordelijkheid voor het vervoer en de verpakking van de werken, inclusief een eventuele transportverzekering.

De exposant zorgt er zelf voor dat de betreffende werken op die datum klaar staan om opgehaald te worden. De kunstcoördinatoren zullen aanwezig zijn tijdens het opruimen van de expositie.

Verzekering

De werken zijn niet verzekerd tijdens de expositie. Indien de exposant dit wenst, dient hij of zij zelf zorg te dragen voor een expositieverzekering.

Derhalve kan de locatie Wijkcentrum De Nieuwe Stede alsmede de kunstcoördinatoren niet aansprakelijk worden gesteld bij beschadiging, vermissing of diefstal van de werken. 

Publiciteit en promotie

De kunstcoördinatoren zorgen voor publiciteit van de naderende expositie. Dit kan zijn: vermelding op de website en/of social media kanalen van de kunstcoördinatoren en/of ContourdeTwern, flyers en posters, vermelding in wijkkrant De Koppel en aanmelding in de agenda van Stadsnieuws.

De exposant wordt derhalve verzocht om tenminste één of meerdere digitale foto’s aan te leveren welke gebruikt zal worden voor genoemde doeleinden.

De exposant draagt daarnaast zelf zorg voor het uitnodigen van bezoekers tijdens de opening.

De exposant zal het benodigde beeldmateriaal en de benodigde persoonlijke gegevens na overleg ter beschikking stellen aan de kunstcoördinatoren.